Jag vill veta mer!

Priser för Unikum Fritids

Enskilda skolor

Paketet Smidigt ingår i Unikum Grundskola!

Uppgradera till Smidigt + Närvaro för endast:
70:- per barn + 1 200:- fast avgift per år

Är ni en kommun eller större kedja?

Priserna ovan gäller för några eller enskilda skolor. Är ni en kommun eller större kedja kan ni kontakta oss via formuläret för priser och information om hur ni kan dra nytta av Unikum för smidig kommunikation och bra kvalitet i alla era förskolor- och skolor.

Frågor och svar

Hur kommer vi igång?

Hur räknar vi ut priset för vår fritidsverksamhet?

 • Välj paket
 • Multiplicera antalet barn i er fritidsverksamhet med det rörliga priset (52:-, 98:- eller 168:-)
 • Addera det fasta priset (1950:-, 3700:- eller 4900:-)
 • Summan av dessa blir den totala kostnaden per år.

Vad blir årskostnaden för en fritidsverksamhet med exempelvis 20 barn?

 • För abonnemanget Smidigt blir den sammanlagda årskostnaden 2 990:-
 • För abonnemanget Smidigt + Närvaro blir den sammanlagda årskostnaden 5 590:-

Hur hanteras Dataskydd och GDPR?

 • All information i Unikum är lagrat i säkra, bevakade och skyddade datacenter i Sverige. All överföring av information är krypterad. Unikum är GDPR-säkrat, kontrollerat och godkänt för användning av väldigt många kommuner över hela landet, både stora och små. Personuppgiftspolicy, användarvillkor och avtal för personuppgiftsbiträde finns klart.
 • Se sidan Unikum Dataskydd för mer information.

Om jag kör fast, hur får jag hjälp och stöd?

 • I Unikum Academy finns filmer som visar hur ni kan arbeta med Unikum i er fritidsverksamhet. Det finns filmer för pedagoger, rektor i fritids, administratörer och även för vårdnadshavare.
 • På våra Hjälpsidor hittar du svar på alla möjliga frågor om Unikum.
 • I Facebookgruppen Unikum kan du följa med i vad vi gör och få tips från andra användare i Unikum.

Använder många andra skolor Unikum?

 • Unikum är Sveriges mest använda verktyg för pedagogisk dokumentation och SKA i skolan.
 • Totalt har mer än 1 miljon barn, pedagoger och föräldrar i Sverige tillgång till Unikum genom sina kommuner, förskolor, fritids, skolor gymnasium och vux.

Vad gäller mer om villkor, fakturering och priser?

 • Avtalen löper årsvis, med möjlighet att säga upp 90 dagar före nästa abonnemangsperiod. Alla priser är exklusive moms. Fakturering sker fyrtiofem dagar före respektive ny abonnemangsperiods starts.
 • Vid fakturering räknas antal barn som är registrerade i Unikum i fritidsverksamheten i samband med fakturaavräkningsperioden som är inom en månad från fakturadatumet.
 • Villkoren hålls uppdaterade löpande, och du kan alltid hitta vad som gäller kring avtal för enskilda verksamheter på den här sidan