Kopplat till förskolans läroplan

Hela läroplanen Lpfö98 finns inbyggd

Den nya förtydligade läroplanen Lpfö98 lyfter fram behovet av dokumentation och systematisk uppföljning av barnens och verksamhetens utveckling. Samtidigt vill många förskolor dra nytta av webben för att underlätta samarbetet mellan hem och förskola. Samt använda även Ipads och pekplattor. I Unikum är det lätt att koppla till läroplanen. 

kopplafsk-519x190-518x190

Unikum och förskolans uppdrag Lpfö98:

Hela den förtydligade läroplanen Lpfö98 finns inne i Unikum. Pedagogisk dokumentation, lärloggar, planeringar, överenskommelser m m kan kopplas direkt till läroplanen med ett klick. Det gör att läroplanen blir en smidig och lättillgänglig grund i arbetet.

  • Den förtydligade läroplanen är inbyggd
  • Portfolio för systematisk dokumentation
  • Systematisk utvärdering och uppföljning i utvecklingsplaner
  • Pedagogisk planering för verksamheten
  • Samlat underlag för arbetslagets och förskolechefens utvärdering, planering och utveckling av verksamheten

Så funkar Unikum i förskolan

Dela på sociala medier