Jag vill veta mer!

Byta till Unikum är smidigt och enkelt! Ni slipper dubbla avgifter och får hjälp med bytet.

Vill ni byta till en Schrems II-säkrad lärplattform?

Byta till Unikum är smidigt och enkelt! Ni slipper dubbla avgifter och får hjälp med bytet.

Vill ni byta till en Schrems II-säkrad lärplattform?

Byta till Unikum är smidigt och enkelt! Ni slipper dubbla avgifter och får hjälp med bytet.

Byta till Unikum? Lättare än du tror!

Unikum har lagrat och bearbetat all data i lärportal i Sverige sedan starten för 15 år sedan. Det innebär att era personuppgifter och dokumentation hanteras på ett tryggt, säkert och lagenligt sätt - hela vägen från förskola till vuxenutbildning.

Allt är förberett för att ni ska få en smidig start med Unikum:

 • Färdigt för avrop på era ramavtal
 • Ni slipper dubbla avgifter (se villkor under Vanliga frågor)
 • Färdiga kopplingar till elevregister, inloggningssystem, schemaverktyg.
 • Utbildningar för alla roller i Unikum Academy
 • Vi projektleder och stöttar er hela vägen

 • Med Schrems II-domen slog EU-domstolen fast att Privacy Shield inte längre gick att använda som juridiskt underlag för att behandla personuppgifter i USA. Det ställer högre krav på europeiska företag och myndigheter som vill använda sig av tjänster som använder amerikanska molntjänstleverantörer för drift eller lagring.

  Det har lett till stora konsekvenser även för Skolsverige. Skolverket tvingades skjuta fram de digitala nationella proven då provplattformen som fanns i en amerikansk molntjänst inte längre bedömdes kunna uppfylla kraven på hantering av personuppgifter. För att hantera personuppgifter på ett lagligt sätt måste alla kommuner nu leta efter leverantörer som skyddar personuppgifter från tredjelandsöverföring.

  Det här gillar våra kunder med oss

  GDPR & Schrems II-säkrat

  All data i lärportalen lagras i Sverige. Stöd för Dataskydd med säkra bildfunktioner, arkivering & gallring.

  BankID

  Med mobilt BankID kan alla användare enkelt och tryggt legitimera sig och få tillgång till rätt information.

  Lång erfarenhet

  Vi har funnits i 15 år och används av 4000+ förskolor och skolor, och fler än 85 kommuner.

  Röda tråden

  Allt samlat på samma ställe, möjlighet att följa barnets utveckling från förskola till vuxenutbildning.

  Förenklar kvalitetsarbetet

  Utveckla kvalitetsarbetet med översikter, data och verktyg för genomförande, planering, analys, reflektion.

  Integrationer

  Inkopplat i 80+ kommuners skolsystem. Färdiga kopplingar med elevregister, inloggningssystem, schemaverktyg.

  "Unikum gör det enklare att dokumentera, nå ut till vårdnadshavare och ge dem inblick i vardagssituationer, och stöttar oss i resan mot ett likvärdigt arbetssätt."

  Jenny Tahvanainen

  Objektspecialist lärande Örebro kommun

  Se mer

  "Alla har möjlighet att vara proffsiga och kvaliteten steppar upp. Unikum hjälper verkligen till att höja kompetensen i alla led."

  Anne-Lie Stellmar

  Biträdande rektor Knivsta och gästföreläsare Uppsala universitet

  Vanliga frågor om att byta lärplattform

  Vi har ett långt avtal som vi inte kan komma ur.

  • Inga problem! Ni tecknar avtal med oss. Vi garanterar att ni slipper dubbla abonnemangskostnader (upp till 12 månader). Ni garanterar att ni säger upp ert tidigare avtal.

  Vi måste upphandla lärplattform - vi kan inte byta rakt av.

  • Upphandlingen är redan klar. Unikum finns på statliga och kommunala ramavtal, och är därmed upphandlat och klart.
  • Enligt LUA ska myndigheter i första hand använda denna typ av ramavtal. Att avropa går snabbt via er vanliga IT-partner.

  Det är svårt och dyrt med nya integrationer.

  Vi har inte kapacitet att göra byte nu.

  • Vi gör överenskommelsen nu, så att ni som Personuppgiftsansvariga tagit beslut om att följa lagstiftningen, och så planerar vi projektet i lugn och ro tillsammans.

  Får vi dubbla kostnader under bytet?

  • Nej. Vi vill att ni ska slippa dubbla kostnader för lärplattformar. Därför kommer inte kostnaderna för Unikum förrän ert avtal med nuvarande leverantör avslutats.
  • Ni åtar er att säga upp det befintliga avtalet, och vi åtar oss att vänta till dess ert befintliga avtal löpt ut, upp till 12 månader.

  Var kan jag läsa mer om er hantering av personuppgifter?

  Vi vill ha en personlig kontakt på Unikum för att veta mer.

  • Fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt med er.
  • Vi börjar alltid våra samarbeten med en pilotförsök där en eller flera skolor testar och utvärderar Unikum. På så vis kan ni vara helt säkra på att Unikum passar just er kommun.


  Jag vill veta mer!