Projekt Unik – formar nya verktyg

Samarbetsprojekt kring moderna webbverktyg för skolan

kommunlogo_right2015Målet är att få fram världens bästa metoder och mobila webbverktyg för mål, planering, dokumentation och kvalitet i förskola, grundskola och gymnasium. Allt arbete sker genom tät samverkan mellan kommuner, skolor, universitet, myndigheter, barn och föräldrar över hela landet.

Just nu drivs flera delprojekt

 • Unik Familj & Skolkontakten – Bra dialog hem & skola
 • Unik Kvalitet & SKA – Se och utveckla nytta och kvalitet, på alla nivåer
 • Unik & trygg elevdokumentation – Kommuner redo för GDPR 2018
 • Unik Connected – Samverkande tjänster med modern integration

Genomförda projekt

 • Skolfederation 2013-2014
 • Unik Stödinsatser 2012-2015
 • Unik Läroplan 2010-2011
 • Unik Bedömning 2008-2010
 • Unik Portfolio 2008-2009
 • Unik Reflektion 2007-2008
 • Nationella Innehållsbankerna & Skolbanken 2006-2010
 • Unik Sär 2006-2007
 • Unik IUP 2005-2007

Arbetet sker i självstyrande pilotprojekt på skolor och i kommuner. Verktygen som tas fram är flexibla webbtjänster som bygger på principerna för mjuk infrastruktur. Projektet koordineras av Unikum – Unikt lärande AB.

 

projekt-unik

 

Varför delta?

Deltagarna i Unik är med och formar nya verktyg för skolan, och delar erfarenheter med skolor från hela landet.

Var med och forma nya verktyg

Deltagarna i projekt Unik är direkt involverade i formandet av nya verktyg för skolan. Det sker genom att utprovningar och projekt ger inspel till hur existerande verktyg kan förbättras. Det sker också genom att deltagarna kan medverka i nya projekt kring helt nya vektyg. På detta sätt säkrar vi att de nya verktygen passar in i den dagliga verksamheten, och vidareutvecklas med den.

Spara kostnader

Genom att delta i projekt Unik får kommuner och skolor tillgång till verktyg som passar deras metoder och verksamheter, utan att de behöver ta avsevärda kostnader och tid för egen utveckling. Eftersom verktygen är e-tjänster sparas dessutom pengar i både införande och underhåll av projekten.

Snabbt komma igång med moderna webbtjänster

Som deltagare drar man nytta av den samlade mängden erfarenheter kring användning och införande av individuella utvecklingsplaner. Eftersom verktygen också är e-tjänster går det därför snabbt att komma igång även med tekniken.

Möjlighet att prova i liten skala – utan bindningar

En del kommuner i projekt Unik väljer att snabbt komma igång på bred front. Andra kommuner väljer att göra prov i enstaka skolor, eller klasser i en skola. Det gör att man snabbt kan komma igång och börja samla erfarenheter i begränsad skala, utan bindningar och stora kostnader.

Dela erfarenheter med andra – t.ex. genom Skolbanken

Som deltagare i projekt Unik är du med och delar erfarenheter och material med skolor och kommuner över hela landet. Det är till nytta både för din verksamhet, och för de andra deltagarna som kan lära mer om era erfarenheter och metoder. Ett exempel på hur delning av material sker är den Nationella Skolbanken.

Framtidssäkrad utveckling

Projekt Unik bygger på en långsiktig vision om unikt lärande för unika barn. Projektet baseras på moderna användarnära utvecklingsmetoder, och på användning av öppna standards för informationslagring. Detta säkrar utvecklingen för de framtida skiften i metoder, infrastruktur och teknologi som vi står inför.

Framsynta skolor, kommuner och myndigheter deltager

Deltagarna i projekt Unik har några drag gemensamt:

 • Engagemang – kring kvalitet och utveckling i skolan
 • Förhoppning – om att webben kan förenkla arbetet
 • Vilja – att forma en ny generation verktyg.

Bland de som medverkat finns:

Kommuner: Mer än 50 kommuner runt om i landet

Myndigheter

 • PTS Post- och Telestyrelsen
 • Hjälpmedelsinstitutet (nu del i Myndigheten för delaktighet)
 • Myndigheten för Skolutveckling (nu en del i Skolverket)
 • Specialpedagogiska institutet (nu en del i SPSM)

Universitet och Högskolor

 • Lunds tekniska högskola, CERTEC – Avdelningen för rehabiliteringsteknik inom Institutionen för Designvetenskaper.
 • Umeå Universitet, med Institutionen för Interaktiva Medier och Lärande (IML)

Experter

 • Formativ bedömning: Moreau & Wretman från Fortbildning AB
 • Portfoliometodik: Ellmin & Ellmin

Dessutom: Tiotusentals pedagoger, elever och föräldrar som är de som gör det egentliga jobbet, ger feedback, skapar idéer och ser till så att det blir bra!

De skolor och kommuner som deltagit representerar ett brett tvärsnitt av Sverige:

 • Över hela landet, från nord till syd
 • Kommunala skolor och friskolor
 • Förskola, grundskola, särskola, gymnasium och universitet
 • Storstad och glesbygd
 • Från ett till 30 olika språk representerade hos föräldrarna
 • Med stora investeringar i lärosystem, och utan

Former av medverkan

Det finns flera sätt att medverka i projekt Unik.

 • Pilotpartner – Är med och provar, utvärderar och formar metoder, innehåll och verktyg.
 • Innehållspartners – Testar och vidareutvecklar innehåll och metoder med de nya webbverktygen.
 • Utvecklingspartners – Kärnan i varje utvecklingsprojekt.

Vill ni också vara med?

Ni är också välkomna att deltaga – Kontakta kontakt@unikum.net för mer information.

Dela på sociala medier