Avropa på ramavtal

Avropa Unikum på Kammarkollegiets ramavtal

På avropa.se hittar du Kammarkollegiets ramavtal för programvaror och tjänster. Där finns Unikum som underleverantör till Atea Sverige AB & PULSEN AB. Se >> Informationsteknik - Grundläggande IT - Kontorsstöd

Avropa Unikum på SKL Kommentus ramavtal

På sklkommentus.se hittar du ramavtal för IT-produkter och tjänster. Där finns Unikum som underleverantör till PULSEN AB. Se >> Programvaror och programvaror som molntjänst 2014

Avropa eller Upphandla?

Det finns flera situationer när det är bättre att avropa

Att göra en upphandling förbrukar ofta stora mängder resurser i form av både tid och pengar. Men det finns flera olika upphandlingsförfarande att använda sig av när det är dags att skaffa ett modernt verksamhetsstöd.

Kanske behöver ni inte ens göra en upphandling utan kan göra en direktupphandling eller ett avrop på ett befintligt ramavtal? Det finns flera situationer när man kan vända sig direkt till leverantören utan att annonsera. Du kan läsa mer om upphandlingsförfarande hos upphandlingsmyndigheten >

Lägg ett systempussel som stödjer er verksamhet på bästa sätt

Kanske är det svårt att veta exakt vad man vill ha ut av ett systempussel från början. Men genom att kartlägga och beskriva de processer som ni har, får ni en uppfattning om vilka delar i verksamheten som ni behöver stöd för. Läs mer om hur ni gör en marknadsanalys på upphandlingsmyndigheten >> En marknadsanalys gör det möjligt att få en uppfattning om vilka krav ni kan ställa på leverantören och få koll på era kostnader. Det ger er också en överblick över vad ni vill ha ut av ert systempussel.

Dela på sociala medier