Avropa

Avropa Unikum på statligt ramavtal

efst-logoUnikums e-tjänster för pedagogisk dokumentation finns att avropa på statligt ramavtal. De statliga ramavtalen skall användas av kommuner/myndigheter som är anslutna, om kommunen inte gjort en analys som visar att det inte är fördelaktigt för kommunen. De statliga ramavtalen ger

  • Kvalitetssäkrade villkor
  • Trygghet i drift och leverans
  • Förenklat arbete vid avrop
  • Bra ekonomiska villkor

Vilket ramavtal skall kommunen avropa för e-tjänst för skolan?

Staten har genomfört en upphandling av e-tjänster för myndigheter inklusive de flesta kommuner. Dessa e-tjänster kan nu avropas på det statliga ramavtalen med ramavtalsleverantörer. Dessa ramavtal är samlade på webbplatsen avropa.se

Ska kommuner/myndigheter använda de statliga ramavtalen?

Så här säger Förordning 1998:796 om statlig inköpssamordning. 

Myndigheterna ska (se Förordning 1998:796 om statlig inköpssamordning) använda dessa avtal om de inte sammantaget finner en annan form av avtal bättre. Detta innebär att myndigheterna kan tilldela ett kontrakt (avropa) direkt från en leverantör som finns med på något av dessa ramavtal. Kommuner, landsting och offentliga bolag är i vissa fall anslutna till de statliga ramavtalen och många har egna former för inköpssamverkan. För många upphandlande myndigheter är det obligatoriskt enligt interna beslut att använda sådana avtal. (Källa: Konkurrensverket.se)

Enligt förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning har myndigheten möjlighet att göra avsteg från statliga ramavtal enligt 3 § om de finner att en annan form av avtal sammantaget är bättre. I värderingen av huruvida en annan form av avtal sammantaget är bättre eller inte bör ligga en analys av behovet. Där bör det konstateras antingen att ramavtalet inte svarar mot behovet och/eller att förmånligare villkor kan uppnås genom eget avtal. (Källa: Statliga inköpssamordningens avropa.se)

Om kommunen som är ansluten till ramavtal inte gjort en analys där man kommit fram till att andra former av avtal är bättre så skall man alltså använda de statliga ramavtalen.

Hur göra man avrop?

Avrop görs i tre steg enligt modellen för ”avrop med förnyat konkurrensutsättande”. Stegen är väl definierade och enkla, eftersom de gjorts så många gånger av så många kommuner. Räkna med en vecka för att ta fram underlag, några veckor för underleverantörer att svara, och en vecka för att granska, utvärdera och besluta.

  1. Ta fram underlag (se nedan)
  2. Skicka till ramavtalsleverantörerna
  3. Granska, utvärdera och besluta

Hur tar vi fram underlag för avrop?

Nedan finns underlag som använts av kommuner för avrop av e-tjänster för pedagogisk dokumentation. Kraven utgår från skolans styrdokument och skolförvaltningars genomgång av behov.

Underlag för förskolanefst2010 fsk

Exempel på Avropsförfrågan för e-tjänst för pedagogisk dokumentation i förskolan med bilagor för priser samt syfte och krav.  När kommunen fyllt i mallen kan Avropsförfrågan skickas av kommunen till ramavtalsleverantörerna. Hämta mall med Avropsförfrågan för förskolan

Underlag för grundskolan

Här finns exempel på underlag för avrop av e-tjänst för pedagogisk dokumentation i grundskolan, med möjlighet att komplettera med funktioner för förskolan.

       efst-check   efst-avr    efst-syfte

Checklista – Första fliken visar steg för steg vad man behöver göra i avropsprocessen. De följande flikarna innehåller exempel för granskning av anbud, texter osv. Hämta Checklistan

Avropsförfrågan – Avropsförfrågan skickas av kommunen till ramavtalsleverantörerna, tillsammans med en bilaga med kommunens Syfte och Krav. Hämta mall Avropsförfrågan

Bilaga med syfte och krav – I denna Bilaga anger kommunen syftet med att skaffa e-tjänsten, och de specifika kraven på e-tjänsten som kommunen har. Hämta mall Syftes-bilagan

Hur laddar jag ned underlagen?

Klicka på länkarna för att se mallarna i webbläsaren. Klicka sedan på ”Nedåtpilen” för att ladda ned malldokumenten (se bild nedan). Har du frågor eller funderingar så maila din kontaktperson på Unikum, eller elise.palsson@unikum.net

Dela på sociala medier